Harmonogram

– Otwarcie listy zgłoszeń                                           07.03.2019

– Zamknięcie listy zgłoszeń                                       17.03.2019

– Odbiór administracyjny                                          17.03.2019    godz. 8:15

– Badanie kontrolne BK 1                                          17.03.2019    godz. 8:30

– Odprawa uczestników                                            17.03.2019    godz. 8:50

– Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu           17.03.2019    godz. 9:00

– Start                                                                   17.03.2019    godz. 9:15

– Meta                                                                   17.03.2019    godz. 16:00

– Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej    17.03.2019    godz. 16:30

– Rozdanie nagród                                                   17.03.2019    godz. 17:00